Cenník

Vyšetrenia

Popis výkonu Cena priama platba Cena pre poistencov
Preventívna stomatologická prehliadka 30 minút 50 € 0 €
Vstupné vyšetrenie – registráca pacienta do evidencie 30 minút 100 € 100 €
Komplexné odborné diagnostické vyšetrenie – 45 minút súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, vyšetrenie sánkovo – čelustného kĺbu, indexov KPE, CPITN, PBI, RTG snímka, stavu zubných náhrad, určenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie 100 € 100 €
Konzultácia 100 € 100 €
Príplatok za ošetrenie zuba medicínskym LASEROM 0 € 0 €
RVG snímka – RTG jedného zubu 0 € 0 €
OPG snímka – panramatické RTG celého chrupu 20 € 20 €
CBCT vyšetrenie zubov - 3D snímka – pre potreby zubnej chirurgie, endodoncie a implantológie – panramatické RTG celého chrupu 50 € 50 €
CBCT vyšetrenie zubov - 3D snímka s popisom – 3D snímkovanie s odborným popisom 100 € 100 €
Administratívny úkon 0 € 0 €
Manipulačný poplatok Covid – 19 30 € 30 €
Diagnosticko-terapeutický obstrek do TMK 20 € 20 €
Viskosuplementačná liečba TMK 100 € 100 €
Príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín 100% z celkovej sumy 100% z celkovej sumy
Poplatok za opakované nedodržanie rezervovaného termínu na ošetrenie, neohlásený aspoň 24 hodín vopred 100 € 100 €
AG test na COVID-19 v ambulancii 30 € 30 €
Poplatok za výber lekára – umožňuje pacientovi výber lekára, účtuje sa za každú návštevu osobitne 200 € 200 €
Inhalačná sedácia oxidom dusným - Rajský plyn
pre zmluvných pacientov microDENT clinic 0€
50 € 50 €

Detská Stomatológia

Popis výkonu Cena priama platba Cena pre poistencov
Preventívna stomatologická prehliadka detský pacient 30 minút 50 € 0 €
Vstupné vyšetrenie detský pacient - registráca pacienta do evidencie 50 € 50 €
Fotokompozitná výplň detský pacient 50 € 50 €
Pečatenie fisúr jedného zuba zaliatie ryhového systému zuba výplňou za účelom zabránenia tvorby kazu 50 € 50 €
Extrakcia mliečneho zuba 30 € 30 €
Ošetrenie koreňového kanálika jednokoreňového mliečneho zuba 30 € 30 €
Ošetrenie koreňových kanálikov viackoreňového mliečneho zuba 50 € 50 €
Trepanácia pulpálnej dutiny mliečneho zuba 20 € 20 €
Provizórne ošetrenie mliečneho zuba 20 € 20 €

Záchovná stomatológia

Popis výkonu Cena priama platba Cena pre poistencov
CEREC Zirkónová inlay – jednoduchá výplň jedného zuba 350 € 350 €
CEREC Kompozitná CeraSmart inlay – jednoduchá výplň jedného zuba 180 € 180 €
Fotokompozitná výplň jednoplôšková – biela výplň 60 € 60 €
Fotokompozitná výplň dvojplôšková – biela výplň 80 € 80 €
Fotokompozitná výplň trojplôšková – biela výplň 100 € 100 €
Rekonštrukcia korunky zubu fotokompozitom – biela výplň 180 € 180 €
Injekčná alebo slizničná anestézia na žiadosť klienta 20 € 20 €
Injekčná alebo slizničná anestézia 0 € 0 €
Akútne ošetrenie bolestivého zuba – podľa charakteru ošetrenia a diagnózy 50 € 40 €
Ošetrenie koreňového kanálika jednokoreňového zuba 100 € 100 €
Ošetrenie koreňových kanálikov viackoreňového zuba – cena za ošetrenie kanálikov celého zubu 200 € 150 €
Reendodoncia 1 koreňový kanálik – oprava, prerobenie nevyhovujúcej definitívnej koreňovej výplne 100 € 100 €
Ošetrenie citlivých plôšok a krčkov zubu bezbolestne Laserom 1 zub 50 € 50 €
Trepanácia pulpálnej dutiny 30 € 30 €
Devitalizačná pasta – pasta na odumretie zubnej drene 30 € 30 €
Provizórne ošetrenie zuba – dočasná výplň 30 € 30 €
Endodontická príprava koreňa zubu na koreňový čap 50 € 50 €
Apexifikácia – cielené uzavretie špičky koreňa zubu 50 € 50 €
FRC čap – sklenený čap v koreňovom kanáliku 90 € 90 €
Vnútorné bielenie zuba 150 € 150 €
Infiltrácia zuba v rozsahu do 4 zubov 290 € 290 €
Mikroabrázia skloviny v rozsahu do 4 zubov 290 € 290 €

Dentálna hygiena

Firemná zľava:

Ste firma a záleží vám na zdravom chrupu vašich zamestnancov? Staňte sa našim partnerom a získajte zľavu pre svojich zamestnancov až vo výške 20% na každý úkon absolovovaný v microDENT clinic. Jediné čo budú potrebovať je zamestnanecký preukaz.

Zľava milovníkov krásneho a zdravého úsmevu:

Pre všetkých, ktorým záleží na zdraví svojho chrupu máme exkluzívnu zľavu v podobe každej 5. Dentálnej hygieny úplne zadarmo!


Popis výkonu Cena priama platba Cena pre poistencov
Dentálna hygiena - Odstránenie zubného kameňa a povlakov do 60 minút 100 € 100 €
Dentálna hygiena - Odstránenie zubného kameňa a povlakov do 45 minút 80 € 80 €
Dentálna hygiena - Odstránenie zubného kameňa a povlakov do 30 minút 60 € 60 €
Inštruktáž a nácvik hygieny 20 € 20 €
Bielenie zubov ambulantné 200 € 200 €
Bielenie zubov domáce + nosič 200 € 200 €
Balíček bielenia zubov – ambulantné + domáce + nosič + fluoridácia + dentálna hygiena + pasta + kefka 500 € 500 €
Nosič na bielenie zubov 40 € 40 €

Chirurgické výkony

Popis výkonu Cena priama platba Cena pre poistencov
Extrakcia mliečneho zuba 30 € 30 €
Jednoduchá extrakcia trvalý zub 60 € 60 €
Komplikovaná extrakcia trvalého zuba 100 € 100 €
Sutúra extrakčnej rany – zašitie rany po vytrhnutí zubu 40 € 30 €
Laserová bezbolestná operácia parodontitídy s gingivektómiou – Laserová plastika ďasien pri zápale ďasien 500 € 500 €
Laserové ošetrenie parodontitídy 1 sextant – v rozsahu do 6 zubov 150 € 150 €
Laserová plastika uzdičiek alebo malá dolná vestibuloplastika 80 € 80 €
Laserová vestibuloplastika vo väčšom rozsahu alebo v rozsahu celého vestibula 200 € 200 €
Laserová gingivektómia 1 zub laserom – plastika ďasna medicínskym laserom 50 € 50 €
Laserová gingivektómia (čelusť ̸ sánka) – plastika ďasien a medzizubných papiliek gingívy 300 € 250 €
Extirpácia crista volans – ošetrenie tzv. vlajúceho hrebeňa čeľuste alebo sánky pri bezzubých pacientoch 80 € 80 €
Extirpácia benígneho útvaru laserom – odstránenie nezhubných nádorov a útvarov 80 € 80 €
Extirpácia benígneho útvaru v tvárovej oblasti laserom – odstránenie nezhubných nádorov a útvarov 150 € 150 €
Extirpácia suspektného malígneho útvaru laserom – odstránenie zhubných nádorov a útvarov 200 € 200 €
Histo - patologické vyšetrenie 60 € 60 €
Laserové ošetrenie parodontálneho abscesu – ošetrenie hnisavého opuchu ďasna v oblasti 1 alebo viacerých zubov 80 € 80 €
Egalizácia alveolu 1 sextant – zahladenie kosti čeľuste alebo sánky 120 € 120 €
Resekcia koreňového hrotu jedného zubu 180 € 180 €
Resekcia koreňového hrotu viacerých zubov 250 € 250 €
Resekcia koreňového hrotu s peroperačným plnením koreňového kanálika 1 alebo viacero zubov 300 € 300 €
Resekcia koreňového hrotu s retrográdnym plnením 1 alebo viacero zubov 300 € 300 €
Chirurgická extrakcia zubu/koreňa 200 € 200 €
Dekapsulácia zuba laserom – uľahčenie prerezávania sa zubu múdrosti 60 € 60 €
Laserová revízia operačnej rany alebo extrakčnej rany 80 € 80 €
Wasmundova plastika – prešitie komunikácie medzi čeľustnou a ústnou dutinou 200 € 200 €
Fenestrácia zuba – obnaženie zubu uloženého v kosti 150 € 150 €
Dávka umelej kosť pri chirurgických výkonoch za 0,25ml umenej kosti 250 € 250 €
Prekrytie kostného defektu vstrebateľnou membránou, 1 ks 300 € 300 €
Laserové chirurgické ošetrenie suchého lôžka – ošetrenie bolestivej rany po vytiahnutí zuba 40 € 40 €
Extirpácia cysty – operačné odstránenie cysty 200 € 200 €
Implantát Straumann
1400 € 1400 €
Extirpácia cysty z čelustnej dutiny 300 € 300 €
Laserové odstránenie hemangiómu (podľa veľkosti) 150 € 150 €
Výroba membrány pri operačnom zákroku z vlastnej krvi pacienta centrifúgou 150 € 150 €
Korunka na implantát Zirkónová, Kovokeramická, Disilikátová 600 € 600 €
Použitie augumentačného materiálu - cena OD 500 € 500 €
Použitie kolagénovej membrány - cena OD 500 € 500 €
Doplnenie kosti metódou SinusLift vrátane materiálu a membrány - cena OD 1000 € 1000 €

Protetická stomatológia

Popis výkonu Cena priama platba Cena pre poistencov
Scan celého chrupu, časti chrupu 50 € 50 €
Odtlačok celý chrup 50 € 50 €
Brúsenie 1 zub 30 € 30 €
Prebrúsenie 1 zub 20 € 20 €
Sňatie korunky 1 zub 30 € 30 €
Opakované nasadenie korunky 20 € 20 €
Koreňový kovový čap 120 € 120 €
CEREC korunka 500 € 500 €
Vysoko individualizovaná fazeta / korunka typ "A" 1000 € 1000 €
Individualizováná fazeta / korunka typ "B" 700 € 700 €
Zavedenie implantátu 100 € 100 €
Sada retainerov 200 € 200 €
Implantát s korunkou zirkón / keramika 1300 € 1300 €
Fazeta typ "C" 500 € 500 €
Korunka zirkónová 500 € 500 €
Zirkónová fazeta 500 € 500 €
Korunka kovokeramická 350 € 350 €
Korunka celoplášťová kovová 200 € 200 €
Dočasná korunka estetická 200 € 200 €
Dočasná korunka plastová 60 € 60 €
Dlahovanie dolných predných zubov dlahou so sklenených vláken – spevnenie dolných predných zubov pri parodontitíde 500 € 500 €
Náhryzová dlaha silikónová hrúbka 2-4mm – pomôcka proti zatínaniu a škrípaniu 150 € 150 €
Horná totálna protéza alebo dolná totálna protéza živicová 500 € 500 €
Horná totálna protéza alebo dolná totálna protéza termoplastická 500 € 500 €
Horná čiastočná protéza alebo dolná čiastočná protéza termoplastická 500 € 500 €
Popis výkonu Cena priama platba Cena pre poistencov
Trojramenná spona 50 € 50 €
Liaty strmeň, sublinguálny strmeň 150 € 150 €
Platňová konštrukcia celková 250 € 250 €
Platňová konštrukcia čiastočná 150 € 150 €
Mriežka do hornej alebo dolnej totálnej protézy 90 € 90 €
Podloženie mäkkou živicou 150 € 150 €
Imediátna (dočasná) horná totálna protéza alebo dolná totálna protéza 350 € 350 €
Odtlačok v individuálnej lyžici 30 € 30 €
Skúška zubov vo vosku 20 € 20 €
Vyčistenie a preleštenie protézy 30 € 30 €
Rebazácia totálnej protézy – úprava protézy za účelom zlepšenia ukotvenia v ústach 120 € 120 €
Oprava protézy 50 € 50 €
Vsadenie jedného vypadnutého zubu do protézy 20 € 20 €
Rozšírenie zubnej náhrady 30 € 30 €
Korunka celoplášťová kompozitná 180 € 180 €
Zásuvné spoje pri HPP, DPP 180 € 180 €
Horná, dolná čiastočná protéza 900 € 900 €
Sklenený pilér 200 € 200 €

Estetická korekcia polohy zubov

Popis výkonu Cena priama platba Cena pre poistencov
eezy FAST1 vytvorený pre najjednoduchšie estetické korekcie, pohyby zubov od 3 po 3. Počet vyrovnávačov do 6 na 1 oblúk plus pár retainerov. Možné len na jeden oblúk alebo na obidva. Jedno zuboradie. 1500 € 1500 €
eezy FAST2 vytvorený pre najjednoduchšie estetické korekcie, pohyby zubov od 3 po 3. Počet vyrovnávačov do 6 na 1 oblúk plus pár retainerov. Možné len na jeden oblúk alebo na obidva. Dve zuboradia. 1900 € 1900 €
eezy MID1 vhodný pre jednoduché korekcie v rámci triedy I, pohyby zubov od 5 po 5. Vylepší úsmev. Počet vyrovnávačov až do 15 na 1 oblúk plus pár retainerov a 1 revízia. Jedno zuboradie. 2900 € 2900 €
eezy MID2 vhodný pre jednoduché korekcie v rámci triedy I, pohyby zubov od 5 po 5. Vylepší úsmev. Počet vyrovnávačov až do 15 na 1 oblúk plus pár retainerov a 1 revízia. Dve zuboradia. 3500 € 3500 €
eesy FULL vytvorený pre stredné až mierne náročné korekcie, náprava v triede I,II,III. Počet vyrovnávačov podľa náročnosti liečby, cieľa a naplánovaných krokov. Plná liečba vrátane retainerov a revízie podľa potreby. 5900 € 5900 €
eezy FLEX flexibilná liečba pre rôzne druhy korekcií a nápravy. Počet vyrovnávačov podľa vašich potrieb a zadania. individuálne individuálne
Ukončenie liečby estetickej korekcie polohy zubov 100 € 100 €

KONTAKTUJTE NÁS

Objednajte sa u nás telefonicky
ešte dnes 047 / 20 10 222